Betűméret:

-A A +A

Beszámoló a 2014/2015 tanévi védőnői munkáról

BERECZKI MÁTÉ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA

 

Beszámoló az éves védőnői munkáról

2014/2015 tanév

 

A tanév során a védőnői munkatervben rögzített feladatokat az alábbiak szerint sikerült megvalósítanom:

 

2014 nyarán 61 (szakmunkás és technikus) tanuló jelentkezett alkalmassági vizsgálatra.

Életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálaton és alkalmassági vizsgálaton az alábbi osztályok vettek részt:

·         Rendvédelem 10: 30 fő

·         Sport - Gépész 10: 27 fő

·         Rendvédelem - Erdész 10: 25 fő

·         Rendvédelem 12: 26 fő

·         Sport - Rendvédelem 12: 25 fő

·         Agrár - Sport 12: 29 fő

·         Gépész 2/10: 20 fő

·         Kertész 2/10: 9 fő

·         Húsfeldolgozó 2/10: 18 fő

·         Szakmunkás 10: 24 fő

 

16 éves kori záró állapotvizsgálatot a 9. osztályosok körében az alábbi létszámarányban végeztünk:

  • Rendvédelem 9: 17 fő
  • Sport 9: 13 fő
  • Mezőgazdasági gépész 9: 19 fő

 

Szűrővizsgálati kötelezettségének az intézmény összes érintett tanulója eleget tett.

Különböző elváltozások miatt 41 szakközépiskolás tanuló lett további szakorvosi vizsgálatra utalva, melyből mindössze 9 esetben kaptunk vissza leletet. A szakmunkás tanulók közül 32 főt utalt szakrendelésekre az iskolaorvos, 19 visszahozott lelettel. Az arányokból jól látszik, amennyiben tétje van egy vizsgálatnak (pl. alkalmassági) a gyermek és gondviselője komolyabbnak veszi ennek jelentőségét. Leggyakrabban észlelt elváltozások a mozgásszervi eltérések, szemészeti problémák voltak.

Testnevelés óráról, nyilvántartásunk szerint 21 tanuló kért felmentést (könnyített, gyógytestnevelés, teljes felmentés kategóriákban) ebben a tanévben.

 

Heti rendszerességgel tartottam védőnői fogadó órát, ahol a tanulók főleg leleteikkel kerestek meg, de alkalmam nyílt a pedagógusokkal is megbeszélni a felmerült kérdéseket, problémákat.

 

A tanév során - néhány osztály kivételével - az iskola több osztályában, összesen 44 alkalommal tartottam egészségnevelő órát: deviáns viselkedésformák, szexuál.higiénés, egészséges életmód, daganatos betegségek megelőzése, baleset megelőzés, önismeret, pályaválasztás témakörökben.

Dohányzás, alkohol, drog prevencióról főként a 9. és 10. évfolyamon beszélgettem a fiatalokkal, ahol a hangsúly sajnos már nem a prevención, hanem az ártalomcsökkentésen és a gondolkodásmód megváltoztatásán alapul.

A 10. osztályokban az A-HA országos szexuális és mentálhigiénes felvilágosító programot vittem végig, amelyet ebben a tanévben szponzorok hiányában már nem tudtak ajándékcsomagokkal honorálni.

A daganatos betegségek (hererák, mellrák) megelőzésével, önvizsgálat tanításával foglalkozó órákat a 11., 12., évfolyam osztályaiban, fiú-lány csoportbontásban tartottam. Természetesen az órákon mindenkinek említést teszek az ellenkező nem daganatos betegségéről és annak megelőzéséről, az önvizsgálat fontosságáról.

2013 áprilisában az ifjúsági felelőssel véradást szerveztünk, melyen 52 tanuló és pedagógus vett részt.

 

Összességében elmondhatom, hogy a munkatervben rögzített feladatimnak sikerült eleget tennem. A következő tanévben szeretném tovább folytatni az egészségfejlesztési tevékenységet, ill. tanórán kívüli csoportfoglalkozásként csecsemőgondozási tanfolyamot szervezni.

 

 

Baja, 2013-06-14.                                                                                Bálon Tünde

  okleveles védőnő