Betűméret:

-A A +A

Könyvtári szolgáltatások és kölcsönzés

Könyvtári szolgáltatások és kölcsönzés

 

Iskolai könyvtáros: Hodován Lívia

 
A könyvtár nyitvatartási és kölcsönzési ideje: heti 35 óra.


Hétfő- Péntek


8.30-13.30, 14.00-16.00 
 

Használatra jogosultak köre:

A Bereczki Máté Szakképző Iskola könyvtára korlátozottan nyilvános könyvtár.
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói, pedagógusai, adminisztratív és technikai dolgozói használhatják. A beiratkozás díjtalan, a tagság megújítása tanévenként történik. A tanulói és munkaviszony megszüntetése, az esetleges könyvtári tartozás rendezése után lehetséges (az iskolai kilépő lap aláírása a könyvtáros által, melyért az iskola igazgatója és az osztályfőnök felelős).

A könyvtár szolgáltatásai:

könyvtárlátogatás
a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
állományfeltáró eszközök használata (katalógusok)
információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

dokumentumok kölcsönzése

számítógép használat

A könyvtár egyéb szolgáltatásai:

információszolgáltatás: az állomány dokumentumaiból, a könyvtár adatbázisából, más könyvtárak adatbázisából, Internetről
másolatkészítés: a dokumentumokból való fénymásolásra a gazdasági hivatalban van lehetőség (A/4-es oldal 10,-Ft)
könyvtári szolgáltatások nyilvántartásainak vezetése: kölcsönzési nyilvántartás, statisztikai napló, deziderátum, előjegyzések nyilvántartása.

Kölcsönzés

A könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával lehet elvinni.
A kölcsönzés nyilvántartását a könyvtáros vezeti, papír alapú kölcsönzéssel.

A kölcsönzési határidő egy alkalommal meghosszabbítható, amennyiben
a kölcsönzött dokumentum(ok) határideje még nem járt le vagy
nincs a kölcsönzött könyvre előjegyzés

Késedelem esetén a kölcsönző felszólítót kap, először szóban, majd írásban.

Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. Az elveszett, megrongálódott dokumentumok beszerzéséről az olvasónak kell gondoskodni. Ugyanazon szerző, ugyanazon című művének azonos kiadását kell beszerezni (könyvesbolt, antikvárium). Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó a könyv mindenkori beszerzésének költségeit köteles megtéríteni, amely az eredeti ár többszöröse is lehet.