Betűméret:

-A A +A

Rólunk

Testnevelés és Sport a Bereczkiben

 

A Bereczki Máté Szakképző Iskolában a testnevelés és sport területe két alappilléren nyugszik, legalább is szervezeti forma tekintetében. Az egyik az iskolai munkát összefogó testnevelés munkaközösség (tesi tanszék), a másik a diáksportot koordináló sportegyesület a Bereczki DKSE. A két "szervezet" pedagógus ill. edzői kollektívája jelen esetben majdnem egy és ugyanaz, a különbség a megoldandó feladatokban, a kitűzött célokban és a célok megvalósításakor alkalmazott módszerekben található.

A 2005/2006 -os tanévben új  "forma" jelent meg a Bereczki Máté Szakképző Iskola képzési palettáján. A testnevelés tagozat. A testnevelés tagozatos képzésben bővített óraszámban (5 óra/hét) foglalkoztunk a testnevelés műveltségterület egészével, kimeneti célként a testnevelés érettségit meghatározva a tanulóknak közép, ill. emelt szinten, ezáltal biztosítva a szakirányú továbbtanulás feltételeit. A sportági szakmai képzést legalább heti két edzéslátogatással próbáltuk még erősíteni, amit a diákok (sportolók) saját nevelőegyesületükben és/vagy az iskolában működő diák-sportegyesületben teljesíthettek.

A 2007/2008 –as tanévtől egy mentalitásában hasonló, de a sportági képzésben  komolyabb, „vér profi” megoldást kínáltunk a sport és a testnevelés szerelmeseinek. A sportiskolai osztályt.

Ez a rendszer a sportot szerető és sportot igazán komolyan űző, vagy komolyan űzni kívánó gyerekek számára óriási lehetőséget jelentett. A lényege a következő volt:

- a testnevelés műveltségterület mellett az órarendbe beépül, ún. edzésóra címszó alatt egy választott sportág mozgásanyaga;

-  tovább emelkedik a fizikai terheléssel járó órák száma (testnevelés + edzésóra);

-  a többi műveltségterületet is a sport jegyében tanulják a diákok;

- a rendszer a sportbeli leterheltséget összhangba hozza a középiskolai tanulmányokkal, továbbra is fontosnak és alapvető célnak tartva a sikeres érettségit és a továbbtanulást.

A sportiskolai képzés területén a Bereczki DKSE az oktatás és a szervezés területén is jelentős mértékben segítségére vált az iskolának. Bekapcsolódott a sportági oktatásba és a délutáni edzések megszervezésébe is. Az iskolával közösen finanszírozta és szervezte a különböző sport-eseményeket, versenyeket.

A köznevelési típusú sportiskolai képzéssel párhuzamosan egy új képzési forma található meg jelen pillanatban iskolánkban, a sport-szakközép iskolai képzés, amelyre ráépüléssel szakképzésben edzői osztályban folytathatják tanulmányaikat a szakközép iskolában érettségiző diákok.

 

TESI MUNKAKÖZÖSSÉG

Éber Erik munkaközösség-vezető Óraadók: Kis Zoltán
Varga Istvánné     Pankovics Tibor
Radnóti Miklós     Molnár Péter
Koch Tamás   Önvédelmet oktató: Király Gábor

 

BERECZKI DKSE

Elnökség : Éber Erik – elnök; Varga Istvánné, Koch Tamás- elnökségi tagok

Böröndi Zoltánné – gazdasági vezető