Betűméret:

-A A +A

Gyakornoki program Axiál

Gyakornoki program: A lehetőség adott, csak élni kell vele!

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola diákjai is az Axiálnál töltik szakmai gyakorlatukat.

Az Axiál Kft. együttműködési megállapodást írt alá a bajai Bereczki Máté Szakképző Iskolával a gyakorlati képzéshez kapcsolódó szakmai feladatok ellátásának támogatására. A növénytermesztő gépüzemeltető és gépkarbantartó szak diákjai és a gépésztechnikusok gyakorlati szakmai képzéséhez biztosít terepet a cég. Az önjáró betakarító és az anyagmozgató gépek üzemeltetését, az erő- és munkagépek felépítését, beállítását, karbantartását és javítását figyelheti meg a hozzánk érkezett 31 tanuló.

Harsányi Zsolt és Harsányiné dr. Fodor Gyöngyi néhány biztató szóval köszöntötte a tanulókat az első napon az együttműködési megállapodás aláírásakor. Felhívták a figyelmet arra, hogy ennek a képzésnek az a célja, hogy az itt lévő diákokból majdan jó szakemberek legyenek, amelynek eléréséhez minden tőle telhető segítséget meg kíván adni az Axiál Kft.

Szeretnék, ha a tanulók hasznosan töltenék el itt az idejüket, hogy szakmájuk elvárásainak széles körét megismerjék. Emellett biztatták őket a nyelvtanulásra és a technika fejlődésével elengedhetetlenné váló informatikai ismeretek bővítésére is.

Horváth László, az iskola igazgatója köszönetet mondott a tulajdonos ügyvezetőknek, hogy lehetőséget biztosítottak a gyakornoki program lebonyolítására, és reményeit fejezte ki arra nézve, hogy a jövőben is fennmarad a kapcsolat a cég és az iskola között. Elmondta, hogy minden szakképző iskolának fontos lenne egy ilyen kapcsolat, ahol „az élet maga a képzés”, vagyis a gazdálkodó szervezet, és a piac elvárásait ismerhetik meg a diákok. Sajnos azonban nagyon kevés ilyen lehetőség áll az iskolák rendelkezésére. Ezért öröm, hogy a Bereczki Máté Szakképző Iskola és az Axiál között a megállapodás aláírásával tovább mélyülhet a már eddig is jó kapcsolat.

A diákok szakmai képzését az iskola részéről Csernák István gyakorlati oktatásvezető, és Galicz István gyakorlati szakoktató felügyelik. A Vidékfejlesztési Minisztérium Jánoshalmi Szakképző Intézetének 4 technikusa és 2 növénytermesztő gépész szakmunkása is az Axiálnál tölti gyakorlatát. Velük és a gödöllői egyetemistákkal együtt 42 diák kaphat szakmai képzést a cégnél.

Baja, 2011. szeptember 14.